+48 42 656 11 24

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi w Wiączyniu Dolnym

Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi
zapisy do 20 maja 2018 r.
Od 1 września 2018 r. w budynku wygaszanego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Wiączyniu Dolnym powstanie publiczna szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi prowadzona przez OO. Bernardynów.

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapisem swoich dzieci do Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów (w tym również do Przedszkola) prosimy o złożenie do 20 maja kwestionariuszy w sekretariacie Gimnazjum w Wiączniu (druk do pobrania w sekretariacie).

LIST INTENCYJNY

Szanowni Państwo

Każda lokalna społeczność posiada w swoim otoczeniu miejsca, które ją integrują, umacniają, są symbolem łączności z przodkami i pamięci o nich. Dbałość o nie stanowi moralne zobowiązanie dla żyjących. Takim szczególnym miejscem dla części mieszkańców Gminy Nowosolna jest budynek szkoły w Wiączyniu Dolnym. Jego historię tworzyły kolejne pokolenia mieszkańców. Różnorodne zmiany w polskim systemie oświaty wymuszały kolejne przekształcenia, które otwierały nowe karty historii tej placówki.

1 września 2018 roku zostanie otwarta kolejna karta historii wiączyńskiej szkoły. Wprowadzona w 2017 r. reforma oświaty likwidująca gimnazja wymusiła podjęcie kroków ratujących placówkę przed likwidacją i przeznaczeniem budynku na inne cele. Aby zachować w tym miejscu działalność oświatową, przedstawiciele lokalnej społeczności (ew. Stowarzyszenia….) zwrócili się do dyrekcji Szkół Bernardyńskich w Łodzi z pomysłem podjęcia współpracy. Miała ona doprowadzić od utrzymania charakteru edukacyjnego budynku. Pojawiające się wstępne koncepcje były przez wiele miesięcy szeroko omawiane z władzami gminy, radą pedagogiczną wygaszanego Gimnazjum im. Wł. Reymonta  i zainteresowanymi inicjatywą lokalnymi stowarzyszeniami. Ostatecznie osiągnięty kompromis doprowadził do zatwierdzenia planu otwarcia w Wiączyniu Dolnym od 1 września  2018 roku prowadzonej przez Zakon OO. Bernardynów Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Nowa placówka edukacyjna to szkoła publiczna otwarta na wszystkich, dla których ważnym elementem jest spójny program wychowawczym szkoły i rodziców. Możliwy jest do osiągnięcia dzięki współpracy. Dobre praktyki i rozwiązania wypracowane przez kadrę pedagogiczną wiączyńskiego gimnazjum pragniemy rozszerzyć o własne doświadczenia z prowadzonych przez bernardynów szkół w Łodzi przy ulicy Anastazego Pankiewicza 15. Taka współpraca z pewnością zaprocentuje.

Oddziały przedszkolne oraz Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów będą funkcjonowały w oparciu o przepisy prawa oświatowego dla szkół publicznych. Zdecydowanie program edukacyjny opieramy na kadrze nauczycieli posiadających kierunkowe przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistach (np. pedagog czy psycholog), którzy będą pracować w systematycznie unowocześnianych klasopracowniach odpowiadających potrzebom i wymaganiom współczesności. Zachowując kameralne warunki nauczania, dokonujemy wieloaspektowej diagnozy dziecka polegającej na badaniach logopedycznych, badaniach słuchu (dzieci młodsze) czy badaniach kompetencji językowych (uczniowie klas starszych). Korzystając z naszego doświadczenia planujemy wdrożyć opracowany „Szkolny model edukacji kompleksowej”, który opiera się na trzech filarach kształcenia: indywidualizacji, integracji oraz programie „Też masz szansę”. Szkoła proponuje Program Świadomego Budowania Kariery (zgodnie z wykazywanymi przez ucznia predyspozycjami), który poprzez aktywną pracę nad niwelowaniem słabości i rozwijaniem kompetencji miękkich ma przygotować ucznia do dobrego i świadomego kształtowania dalszej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Poprzez rozbudowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz praktykę realizacji podstawy programowej w formie zajęć doświadczalnych, warsztatów, lekcji muzealnych czy zajęć terenowych staramy się we współpracy doświadczonej kadry z rodzicami ukształtować młodego człowieka do życiowej samodzielności.

Kształcenie w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach 1-3 w naszych założeniach musi mieć wymiar holistyczny, tzn. łączyć naukę i zabawę z umiejętnością praktycznego rozwiązywania problemów. Edukacja w klasach 4-8 podporządkowana jest rozwijaniu zainteresowań wraz z pogłębianiem wiedzy o świecie. Za sprawą sprawdzonych programów edukacyjnych, organizacji projektów (m.in. językowych), podejmowaniu działań o charakterze wolontariatu oraz współpracy z wieloma zewnętrznymi partnerami edukacyjnymi, rodzicami i szeroko rozumianą społecznością lokalną chcemy, aby Szkoła Podstawowa OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym stanowiła atrakcyjną alternatywę wobec innych szkół podstawowych, które za sprawą ostatniej reformy oświaty „pękają w szwach”.

Mamy nadzieję, że rozpoczynamy działalność, która na trwałe wpisze się w przestrzeń edukacyjną Gminy Nowosolna.

Z wyrazami szacunku 

Dyrektor Szkół Bernardyńskich

o. Juwenalis Andrzejczak