+48 42 656 11 24

Erasmus+

Przyjemne z pożytecznym czyli podnoszenie kompetencji zawodowych kadry Publicznej Szkoły Podstawowej OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym

            Szkoła Podstawowa prowadzona przez OO. Bernardynów w Wiączyniu Dolnym to młody organizm. Zaledwie trzy lata działalności, ale w placówce dzieje się dużo. Dziś kilka słów o projekcie obejmującym grono pedagogiczne.

            Chcąc nadążyć za wyzwaniami współczesnej edukacji grupa naszych nauczycieli bierze udział w projekcie „Kompetencje kluczowe dla przyszłości” w ramach programu Erasmus+.

Pandemia i obowiązujące obostrzenia mają wpływ na wszystkie podejmowane działania – w tym także na realizację projektów. Udało nam się jednak w lipcu przeszkolić część kadry. Trzech nauczycieli uczestniczyło w kursach w Austrii, trzech na Malcie i dwóch w Słowenii.

Poniżej krótkie refleksje pozostałych uczestników.

Na początku lipca uczestniczyłem w  projekcie skierowanym do nauczycieli. Jego cele to przede wszystkim podnoszenie kompetencji zawodowych, wiedzy i umiejętności oraz możliwość dzielenia się doświadczeniami z innymi nauczycielkami i uczniami. Przez tydzień uczestniczyłem w zajęciach szkoły ActiLingua w Wiedniu. Poza możliwością pogłębiania znajomości języka niemieckiego oraz poznawania kultury czy historii Austrii oraz zabytków Wiednia miałem sposobność wymiany doświadczeń zawodowych z nauczycielami z m.in. z Austrii i Finlandii. Dodatkowym atutem były spotkania z młodzieżą m.in. z Ukrainy, USA i Libanu, która chętnie opowiadała o swoich doświadczeniach edukacyjnych, nauczycielach i projektach realizowanych w ich szkołach. Zapewne część z tych interesujących rozwiązań będzie można wprowadzić i w naszej szkole.
Marcin Jastrzębowski Nauczyciel przedsiębiorczości

W połowie lipca wyjechałam na Maltę w ramach projektu Erasmus+. Zostałam uczestnikiem kursu metodycznego, który obejmował różnorakie ćwiczenia do pracy z dziećmi (w tym metodę CLIL), poznanie metod pracy przy pomocy Internetu, a także rozwiązania, które są stosowane wśród dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia odbywały się w godzinach dopołudniowych, a po południu w czasie wolnym plaża i odkrywanie przepięknych zakątków Malty. Wróciłam opalona i wypoczęta, ale przede wszystkim bogatsza w wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi.
Iwona Bartke Pedagog szkolny

W lipcu mogłam wreszcie wyjechać na kurs metodyczny za granicę. Po Niemczech i Anglii przyszedł czas na Austrię, cudowny Wiedeń.  I tym razem też się nie zawiodłam. Zajęcia przygotowane przez ActiLingua Academy były prowadzone na wysokim poziomie (pod każdym względem), przez przemiłą i wykwalifikowaną kadrę. Natomiast pogłębianie wiedzy z zakresu krajoznawstwa w stolicy Austrii to sama przyjemność.  Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości będę miała  możliwość uczestniczenia w kursach zagranicznych. Wszystkim nauczycielom, a szczególnie języków obcych serdecznie polecam tego typu wyjazdy.
Joanna Talarowska – Styś Nauczyciel języka niemieckiego

Międzynarodowe środowisko i szkolenie dotyczące kreatywnej pracy z uczniem w pięknych okolicznościach przyrody Malty niewątpliwie wzbogaciło mój warsztat pracy. Doświadczenie, które zdobyłam i nowe narzędzia, które poznałam wykorzystam podczas zajęć z dziećmi. Zdobytym warsztatem chętnie podzielę się z koleżankami i kolegami z pracy. Każdemu, kto może korzystać z takiej formy doskonalenia zawodowego, serdecznie je polecam.
Katarzyna Sulikowska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wyjeżdżałam na kurs mobilny dla nauczycieli w Słowenii pełna obaw czy dam rade językowo. Już w pierwszych dniach okazało się, że nie było czego się bać! Kurs odbyłam w grupie międzynarodowej z prowadzącą o wielkim sercu i pasji do tego, co nam przekazywała, a jej posługiwanie się językiem angielskim było dla nas bardzo przejrzyste i zrozumiałe. Udział w tym kursie dał mi wiele możliwości i alternatyw do pracy z dziećmi w przedszkolu, jak i w szkole. Był to dla mnie bardzo wartościowy czas w doskonaleniu zawodowym.
Edyta Siemińska Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Na koniec sierpnia br. miałam okazję wziąć udział w programie Erasmus+. Z perspektywy czasu widzę, jak ważnym doświadczeniem był w moim życiu. Kurs odbywał się mieście Radovlijica. Ilość ćwiczeń praktycznych, jakie wykonaliśmy podczas kursu, na pewno przyda się do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi. Sama struktura kursu była tak skonstruowana, że popołudniami był czas na zwiedzanie pięknego, malowniczego państwa jakim jest Słowenia. Każdemu polecam taki wyjazd mimo niepewności, jakie mogą się przed nim pojawić. Zdobywanie nie tylko samych doświadczeń zawodowych, ale i poznawanie nowych miejsc, kultur, to zawsze inwestycja w samorozwój.
Magdalena Zając Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

St Julian – maltańskie miasto nad morzem tętniące życiem i oferujące wiele atrakcji.

Pierwsze doświadczenie dotyczyło podróży lotniczej w czasach pandemii – z jednej strony ograniczenia, ścisłe procedury dotyczące odlatujących i przylatujących a z drugiej – brak realnej możliwości zachowania wszystkich obostrzeń.

            Drugie doświadczenie – lewostronny ruch uliczny: bardzo duże natężenie przy wąskich drogach (mijanie się na tzw. lusterka), prawie całkowitym braku chodników, dużej ilości pieszych i elektrycznych hulajnóg. Wszystko w temperaturach powyżej 30 stopni Celsjusza.

            Trzecie wrażenie – architektura – paczwork. Każda wolna przestrzeń zapełniona jakimś budynkiem. Piękno tego kraju wyłania się dopiero po wyjeździe z St. Julian.

            A teraz kilka słów o szkoleniu. Kurs dedykowany nauczycielom języka angielskiego ukierunkowany był na odświeżenie i podniesienie kompetencji językowych oraz uaktualnienie wiedzy metodycznej. Wiele ciekawych pomysłów na lekcję w języku obcym, materiałów i ćwiczeń – to pakiet, który mam nadzieję, będzie mógł być wykorzystany, choć w części, podczas lekcji stacjonarnych. Zajęcia w międzynarodowej grupie sprzyjały osiągnięciu zamierzonego celu (doskonaleniu kompetencji językowych) i wymianie doświadczeń. Jedynie pandemiczny chaos i brak stabilności w przepisach międzynarodowych zakłócały ten niezwykły czas.

            Erasmus + to wielkie wyzwanie, ale też wielka szansa.

Jolanta Harasimiuk Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego
Uczestniczka projektu Erasmus +

prezentacja-realizacja-mobilnosci-lipiec-sierpień-2021-1

Konkurs wniosków 2020,
Runda 1, KA1 – Mobilność edukacyjna
KA101 – Mobilność kadry edukacji szkolnej

Informacje o projekcie:
Tytuł projektu: Kompetencje kluczowe dla przyszłości
Tytuł projektu po angielsku: Key competences for the future
Data rozpoczęcia projektu: 2020-09-01
Łączny czas trwania projektu (w miesiącach): 18 miesięcy
Przyznane dofinansowanie (EUR): 14 876,00

Cele i działania organizacji: 
Szkoła jest ośmioletnią publiczną szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi. Organem prowadzącym jest Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP Zakonu Braci Mniejszych (OO. Bernardynów) w Polsce
z siedzibą w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 2. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki. Szkoła realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, z
których najważniejsze w kontekście udziału w projekcie to:
– rozwijanie umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowana;
– kształtowanie takich kompetencji jak: kreatywność i przedsiębiorczość;
– rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz wzmacnianie motywacji uczniów do nauki i
rozwoju;
– wychowywanie uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucia tożsamości narodowej i patriotyzmu;
– dążenie do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaganie
w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania
i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowywanie do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
– umożliwienie uczniom potrzebującym pomocy uzyskanej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwienie realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania.


Krótki staż istnienia szkoły powoduje, iż placówka nie ma jeszcze doświadczeń w dziedzinach,
których dotyczy projekt. We wdrażanie i zarządzanie projektem zaangażowana jest kadra zarządzająca szkołą. Pani Jolanta Harasimiuk to osoba z wieloletnim doświadczeniem. Jako dyrektor gimnazjum do 31.08.2019 była nie tylko czynnym nauczycielem języka angielskiego, ale także koordynatorem projektów Erasmus. W swojej ścieżce zawodowej włączała się w różne aktywności związane z rozwijaniem kompetencji językowych uczniów – od konkursów językowych, wyjazdy na warsztaty językowe aż do wymian partnerskich i projektów Comenius, POWER, Erasmus. Dbała także o własny rozwój i grona, którym zarządzała. Widzi obecnie dużą potrzebę, aby część grona nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole miała okazję wziąć udział w projekcie, dzięki któremu nabędzie nowe umiejętności i poszerzy swoją wiedzę do codziennej pracy z uczniem w szkole podstawowej.

Kluczowe potrzeby i cele organizacji w obszarze europejskiej mobilności i współpracy:
Głównym założeniem jest wypracowanie takich metod i utworzenia takiego środowiska edukacyjnego, żeby proces nauczania i uczenia się był jak najbardziej efektywny. Jakość, bezpieczeństwo i przyjazna atmosfera to najważniejsze wyznaczniki pracy kadry pedagogicznej.

Główne kierunki pracy szkoły to:
1. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów;
2. Budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego;
3. Rozwój edukacji włączającej.

Uczestnicy:

Łącznie planowanych jest osiem mobilności.
Uczestnicy wybrani zostali jako przedstawiciele określonych grup nauczycielskich.
1. Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Nauczyciele języków obcych
3. Nauczyciel przedmiotów ścisłych
4. Nauczyciel informatyki
5. Pedagog
Wymiana doświadczeń z nauczycielami innych krajów pozwoli na skonfrontowanie swojej wiedzy i zaadoptowanie nowych rozwiązań na terenie naszej placówki.
Uczestnicy staną się w pewnym zakresie ambasadorami programu Erasmus+ i edukatorami innych nauczycieli. Będą liderami wprowadzanych zmian dla budowania europejskiego wymiaru placówki.

Organizacje partnerskie: