+48 42 656 11 24

Współpraca z partnerami edukacyjnymi

Współpraca GIMNAZJUM I KLO OO. Bernardynów
z podmiotami zewnętrznymi

Od wielu lat Liceum i Gimnazjum OO. Bernardynów podejmują starania o pozyskiwanie partnerów edukacyjnych, aby rozwijać ofertę obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Celem, który sobie postawiono, jest zbudowanie całościowego programu edukacyjnego dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. Dlatego dobór podmiotów współpracujących pozwala organizować zajęcia dla uczniów przejawiających różnorodne zainteresowania: matematyczne, przyrodnicze i informatyczne, ale także humanistyczno-społeczne, prawnicze czy artystyczne.

Ważną grupę podmiotów współpracujących stanowią partnerzy organizujący zajęcia o charakterze psychologicznym i wychowawczym.

Budując ofertę zajęć dodatkowych pragniemy:

 • wykraczać poza podstawę programową nauczania;
 • poszukiwać ciekawych, innowacyjnych, nowoczesnych i zgodnych
  z oczekiwaniami uczniów i rodziców form edukacji;
 • dawać możliwość różnorodnego rozwoju zainteresowań i predyspozycji
 • uczyć współdziałania;
 • wychowywać w duchu poszanowania dla Ojczyzny, historii i drugiego człowieka;
 • stwarzać szansę zapoznania ze specyfiką edukacji akademickiej, którą każdy
  z uczniów niebawem podejmie;
 • uwrażliwiać społecznie.

W ostatnich latach podjęliśmy współpracę z:

 1. Politechnika Łódzka
 • liczne warsztaty informatyczno-elektroniczno-programistyczne (np. budowa systemu kompleksowego i ekologicznego zarządzania energią
  w budynku, wszystkimi elementami elektronicznymi oraz programami sterującymi np. oświetleniem, klimatyzacją lub ogrzewaniem);
 • warsztaty praktyczne w ramach przedmiotu technika (materiałoznawstwo, odlewnictwo metali, maszynoznawstwo, włókiennictwo, elektronika);
 • matematyka dla kandydatów na kierunki inżynierskie – zajęcia uzupełniające dla uczniów zamierzających podjąć studiów na kierunkach ścisłych.
 • „Projekt e-podręcznik do matematyki” – projekt pre-testowania przygotowywanego przez PŁ podręcznika elektronicznego oraz przesyłania przez uczniów i nauczycieli uwag celem poprawy funkcjonalności systemu w warunkach szkolnych.

 

 1. Uniwersytet Łódzki – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – wspólnie prowadzone badania, pomiary, doświadczenia, konferencje popularnonaukowe, obozy edukacyjne, projekty;
 • liczne warsztaty prowadzone przez wykładowców różnych kierunków.
 1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • jako jedna z kilku szkół jesteśmy objęci naukowym patronatem UMed-u;
 • uczniowie przygotowujący się do podjęcia studiów na kierunkach medycznych regularnie uczestniczą w wykładach i zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych, są zapraszani do prowadzenia badań i realizacji projektów naukowych.
 1. Okręgowa Rada Adwokacka

Celem współpracy jest poszerzenie świadomości prawnej uczniów, rodziców
i nauczycieli. Podczas spotkań z rodzicami, warsztatów dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli omawiane są zagadnienia związane z prawem cywilnym, administracyjnym i karnym. Zajęcia zostały podzielone tematycznie zgodnie z ewentualnymi potrzebami i zagrożeniami adekwatnymi do wieku odbiorców m.in.: „Moja pierwsza umowa o pracę” dla maturzystów, „Odpowiedzialność na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich” dla uczniów klas trzecich gimnazjum oraz pierwszych i drugich liceum,  „Odpowiedzialność prawna rodzica/opiekuna za czyny nieletnich” dla rodziców i nauczycieli.

 

 1. Instytut Pamięci Narodowej

Plenerowa wystawa przedstawiona w czerwcu 2014 roku przed budynkiem szkół poświęcona upamiętnieniu 25. rocznicy wyborów z 1989 roku została życzliwie przyjęta przez społeczność uczniów, rodziców i nauczycieli, a także mieszkańców najbliższej okolicy. Wydarzenie to skłoniło nas do zawiązania bliższej współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – oddział w Łodzi. Od roku szkolnego 2014/2015 wspólnie zrealizowaliśmy wiele projektów edukacyjnych: wystaw, warsztatów i prelekcji ukazujących zawiłe dzieje wieku XX. W 2015 roku zostaliśmy objęci przez Łódzki Oddział IPN patronatem edukacji historycznej. Zarówno zadania programowe IPN oraz wartości przyświecające edukacji i wychowaniu w szkołach bernardyńskich ukierunkowują współpracę na upamiętnienie ofiar zbrodni systemów totalitarnych, bohaterów bezimiennych jak również tych największego formatu.

 

 1. Dziecięcy Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej

ściowe przedstawienia, np. Jasełka, przedstawienie z okazji Dnia Dziecka.

Podczas rozgrywanych w Łodzi Mistrzostw Świata w siatkówce nasi maturzyści zbierali fundusze na remont szpitalnych oddziałów dziecięcych. W przygotowaniu grupy wolontariatu szpitalnego są przedstawienia okolicznościowe oraz akcje na rzecz pomocy i ratowania zdrowia i życia najmłodszych pacjentów szpitala. Efektem współpracy jest także dla uczniów wybierających kierunki medyczne możliwość „zobaczenia od kuchni” warsztatu pracy personelu medycznego. Wielokrotnie uczniowie gimnazjum przygotowywali dla małych pacjentów okolicznościowe przedstawienia, np. Jasełka, przedstawienie z okazji Dnia Dziecka.

 

 1. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Starego Cmentarza przy ul. Ogrodowej

Od wielu lat uczniowie KLO i Gimnazjum OO. Bernardynów włączają się w wolontariat na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej w Łodzi. W ostatnich dniach października porządkują pola grobowe lub kwatery, oczyszczają opuszczone pomniki. Uwieńczenie działań wolontariackich stanowi włączenie się do kwesty, której celem jest gromadzenie funduszy na ratowanie popadających w ruinę perełek sztuki sepulchralnej. W listopadzie 2013 roku Gimnazjum OO. Bernardynów objęło patronat nad pomnikiem rodziny Biedermannów – rodu niezmiernie zasłużonego dla rozwoju wielkoprzemysłowej Łodzi. W tym samym roku Szkolne Koło Rekonstrukcji Historycznych przyjęło patronat nad grobem rodziny Żyźniewskich – bohaterów II wojny światowej, którzy zginęli męczeńską śmiercią w obozie w Auschwitz za działalność przeciw okupantowi.

 

 1. KS Społem

Od wielu lat uczniowie Gimnazjum OO. Bernardynów, realizując program zajęć wychowania fizycznego, na terenie KS Społem mogą trenować strzelectwo sportowe. Współpraca ta daje nam ogromną satysfakcję, gdyż w roku szkolnym 2013/2014 nasza gimnazjalistka – Alicja Makowska – która, będąc w klasie pierwszej gimnazjum, pierwszy raz wzięła do rąk karabinek, a po dwóch latach treningów trafiła do juniorskiej reprezentacji Polski. Na Mistrzostwach Polski Młodzików w strzelectwie sportowym we Wrocławiu (26-29.09.2013 r.) nasza uczennica wywalczyła dwa złote medale strzelając z karabinu pneumatycznego 30 strzałów oraz z karabinu sportowego w trzech postawach (klęcząca, leżąca, stojąca) 10 strzałów. Także liczne sukcesy na zawodach rangi krajowej odnosili o odnoszą w ostatnim czasie nasi uczniowie.