+48 42 656 11 24

Szczęśliwy numerek

REGULAMIN

1.SZCZĘŚLIWY NUMEREK JEST LOSOWANY AUTOMATYCZNIE PRZEZ DZIENNIK LIBRUS.

2. WYLOSOWANA W DANYM DNIU OSOBA JEST ZWOLNIONA:

* Z ODPOWIEDZI USTNEJ PODLEGAJĄCEJ OCENIE,

* Z NIEZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI.

3.SZCZĘŚLIWY NUMEREK NIE ZWALNIA:

* Z PISANIA ZAPOWIEDZIANEJ KARTKÓWKI I PRACY KLASOWEJ,

*Z WYKONANIA PRAC DOMOWYCH, Z KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE BYĆ OCENIONY,

* Z AKTYWNEGO UDZIAŁU W LEKCJI, W TYM LEKCJI WYCH. FIZYCZNEGO.