+48 42 656 11 24

Organ prowadzący

kosciol1 Katolickie Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum OO. Bernardynów oraz  Bernardyńska Szkoła Podstawowa są prywatnymi szkołami posiadającymi uprawnienia szkół publicznych prowadzonymi przez Prowincję Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zakonu Braci Mniejszych
(w Polsce powszechnie zwanych Bernardynami). Siedzibą Kurii Prowincjalnej OO. Bernardynów jest Kraków.
www.bernardyni.pl