+48 42 656 11 24

„Archipelag skarbów”

Event Date:Address:

Od kilku lat początek roku szkolnego to czas projektu pt. „Archipelag skarbów”. Jego adresatami są uczniowie klas drugich gimnazjum, rodzice oraz nauczyciele. Trwające trzy dni zajęcia prowadzą trenerzy z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. W niestandardowy sposób odejmują kwestie młodzieńczych relacji damsko-męskich, szczerej przyjaźni i miłości, budowania relacji, odpowiedzialności za słowa i czyny.

Mamy nadzieję, że zajęcia pozwolą naszym uczniom dorastać z poczuciem odpowiedzialności za siebie i innych, a rodzicom ułatwią rozmowę z dziećmi o pierwszej miłości czy skłonią do refleksji nad małżeńskimi relacjami we własnej rodzinie.