+48 42 656 11 24

I SZKOLNY KONKURS „Wkrótce Święta”

Event Date:Address:

I SZKOLNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY

pod hasłem

„Wkrótce Święta”

w kategoriach:

 • konkurs plastyczny na pracę nawiązującą do przygotowań oraz przeżywania Bożego Narodzenia,
 • konkurs literacki na list do Dzieciątka Jezus oraz list z przesłaniem Dobrej Nowiny do tych, których kochamy a nie możemy spotkać się z nimi                       przy wigilijnym stole.

Adresaci:

 • Kategoria plastyczna uczniowie szkoły podstawowej klas 1 – 3,
 • Kategoria literacka: list do Dzieciątka Jezus uczniowie BSP klas IV – VI oraz list z przesłaniem Dobrej Nowiny uczniowie klas VII BSP, klas gimnazjalnych i klas KLO.

Cele:

 • inspirowanie uczniów do pracy twórczej i samodzielności w działaniu,
 • nawiązanie do chrześcijańskiej tradycji Bożonarodzeniowej ,
 • kultywowanie przeżywania Świąt w gronie rodzinnym,
 • promowanie talentów plastycznych i literackich,
 • upowszechnianie zwyczaju samodzielnego pisania życzeń.

Regulamin konkursu plastycznego:

 1. Prace konkursowe (w formacie A3 lub A4) powinny być wykonane samodzielnie, dowolną techniką plastyczną (z wyłączeniem suchych pasteli, plasteliny i wyklejania ziarnami), w pracach nie mogą być wykorzystywane gotowe elementy.

Prace opisane: imię i nazwisko autora oraz klasa należy przekazać                      do s. Weroniki.

 1. Komisja konkursowa szczególną uwagę zwróci na nawiązanie do tradycji chrześcijańskiej, kreatywność, estetykę wykonania, wkład pracy, dobór formy do tematu.

Regulamin konkursu literackiego:

 1. Prace literackie powinny być przygotowane samodzielnie, napisane na komputerze (czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,5) i nie przekraczające jednej strony w formacie A4, opisane: imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła, wysłane drogą elektroniczną na adres: szkola.bernardyni@wp.pl  z dopiskiem ” konkurs Wkrótce Święta„.
 2. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność i pomysłowość oraz poprawność stylistyczną i gramatyczną.

Postanowienia ogólne, dotyczące wszystkich w/w kategorii konkursowych:

 1. Jeden uczeń może przygotować tylko jedną pracę, prace grupowe nie będą brane pod uwagę.
 2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko ucznia, klasa)
 3. Podpisane prace wraz ze zgłoszeniem przyjmowane są do dn. 11 grudnia 2017 r. Prace dostarczone po terminie nie biorą udziału w konkursie.
 4. W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody zdobywcom trzech pierwszych miejsc oraz wyróżnienia. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 5. Prace zgłoszone do konkursu zostają w dokumentacji organizatorów.
 6. Uczestnicy konkursu, przesyłając autorskie prace akceptują postanowienia regulaminu i udzielają organizatorowi prawa do korzystania z pracy konkursowej w zakresie działań marketingowych i promocyjnych oraz innych (np. zorganizowania wystawy pokonkursowej prac, prezentacja na stronie internetowej szkoły www.pankiewicz.edu.pl/, reprodukcja na łamach prasy).
 7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 8. Gala Laureatów odbędzie się przed Świętami Bożego Narodzenia.