+48 42 656 11 24

o. Bartosz Stankiewicz

Graduation:

Prefekt Szkół Bernardyńskich w Łodzi. Absolwent Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, uzyskał tytuł magistra w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji w 2006 roku. W 2014 roku uzyskał tytuł magistra teologii na  Wydziale Teologicznym UP JPII w Krakowie. Katecheta w naszej szkole.