Marcin Jastrzębowski

Absolwent Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Ojców Bernardynów związany ze szkołą od 1997 roku. Ukończył studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska, specjalizacje: pedagogiczna, edytorska.  Już podczas studiów rozpoczął pracę w Gimnazjum OO. Bernardynów, później także w KLO OO. Bernardynów. Od 2008 roku pełni funkcję wicedyrektora gimnazjum, zaś od września 2013 roku również … Czytaj dalej Marcin Jastrzębowski