Małgorzata Pawlak

Ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek filologia polska i w 2001r. uzyskała tytuł magistra.  W 2001r. ukończyła specjalizację nauczycielską.    Od 01 września 2001r. do 31 sierpnia 2004r. była zatrudniona w Gimnazjum nr 36 przy ul. Dąbrówki 1 w Łodzi na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Pełniła również funkcję wychowawcy.   01 … Czytaj dalej Małgorzata Pawlak