Ewa Kołodziejczyk

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunek zastosowania matematyki. W 2009 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela dyplomowanego. Od 1996 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku nauczyciela matematyki w KLO im. bł. o. Pankiewicza. Przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. Wszyscy uczniowie przygotowywani przez p. Kołodziejczyk zdali egzamin maturalny. … Czytaj dalej Ewa Kołodziejczyk