+48 42 656 11 24

Dorota Arabska

Graduation:

W latach 1994-96 studiowała filologię romańską w Kolegium Języków Obcych przy Uniwersytecie Łódzkim, następnie ukończyła studia magisterskie na tejże uczelni – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia oraz studia podyplomowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie. W 2012 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego: nauczyciela mianowanego.

Posiada kilkunastoletni staż pracy dydaktycznej (Gimnazjum nr 46, Szkoła Podstawowa nr 185, Szkoła Podstawowa nr 45 i Prywatne LO A. Juszczaka).
Od 1 września 2008 roku podjęła pracę w Gimnazjum OO. Bernardynów i KLO im. bł. o. Pankiewicza w Łodzi na stanowisku nauczyciela geografii.

Ukończyła następujące szkolenia i kursy:

  • kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych,
  • kurs dla nauczycieli z zakresu wiedzy o regionie organizowany przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Łodzi,
  • warsztaty metodyczne organizowane przez WODN oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne (m.in. „Metody aktywizujące w nauczaniu geografii”, „Profilaktyka przemocy w szkole”, „Jak rozmawiać z dzieckiem?”, „Dysleksja – definicja, przyczyny, uwarunkowania”, „Praca z uczniem z zespołem Aspergera”)