+48 42 656 11 24

Anna Cybulska

Graduation:

Absolwentka Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1998 ukończyła studia podyplomowe z zakresu Ekologii i Ochrony Środowiska. W tym samym roku w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie otrzymała uprawnienia do indywidualnego nauczania naturalnego planowania rodziny. Posiada wieloletni staż pracy dydaktycznej.

Przez wiele lat pracowała jako wychowawca w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. W roku 1995 rozpoczęła pracę w Niższym Seminarium Duchownym Ojców Bernardynów i Katolickim Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel biologii i przyrody. Wszyscy uczniowie przygotowywani przez p. Cybulską zdali egzamin maturalny.

Od 2000 r. pracuje na stanowisku nauczyciela biologii w Gimnazjum OO. Bernardynów w Łodzi, w którym przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektora.
W 2009 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jest egzaminatorem OKE w Łodzi w zakresie egzaminu maturalnego z biologii. W związku z otrzymanymi uprawnieniami uczestniczy w sprawdzaniu arkuszy egzaminacyjnych z biologii. Od momentu podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, seminariach i warsztatach metodycznych związanych z wykonywanym zawodem.