Agnieszka Grzelak

Absolwentka Wydziału Matematyki,  Fizyki i  Chemii  Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek chemia (1995r.) oraz Uniwersytetu  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, filia w Łodzi, kierunek – teologia ogólna (2010r.). Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu „Metod Nauczania Fizyki i Matematyki” na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego (2011r.) W 1995 r. otrzymała akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. … Czytaj dalej Agnieszka Grzelak